Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu    15.03 – 22.03 2020  

    Wprowadzenie do liturgii

      Zostaliśmy ochrzczeni, płynie w nas źródło wody żywej, która obmywa co grzeszne i daje życie Boże. W tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu — przygotowania paschalnego, odnawiamy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym, aby znów na nowo otrzymać źródło wody żywej — łaskę, którą jest Chrystus w naszych sercach.
Chrystus chce ugasić nasze pragnienie. Przeprośmy Boga, że często opuszczaliśmy źródło żywej wody i chcieliśmy gasić pragnienie przy cysternach dziurawych, które wody zatrzymać nie mogą.

  1. Proszę o zastosowanie się do zaleceń ks. Arcybiskupa związanych z zagrożeniem epidemicznym podanych w zarządzeniach.
  • Przypominamy, że dyspensa od Mszy św. niedzielnej dotyczy już wszystkich wiernych archidiecezji . Prosimy o korzystanie z transmisji telewizyjnych i radiowych .
  • Do dnia 29.03. zawieszone są wszystkie nabożeństwa. Nie będzie Drogi Krzyżowej, Adoracji w piątek o godzinie 20.00 .
  •  Nie będzie spotkań formacyjnych w salkach katechetycznych grup działających w parafii.
  • Zawiesza się posługę służby liturgicznej ministrantów, lektorów, dzieci i młodzieży podczas

             liturgii.

  • Ogranicza się możliwość uczestniczenia we Mszach świętych wyłącznie do wiernych

 bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy świętej, a w przypadku pogrzebu do

              rodziny.  Pamiętajmy, że liczba zgromadzeń została ograniczona do 50 osób. Msze św.

              są według ustalonego porządku na dany tydzień. Prosimy o korzystanie z transmisji

              telewizyjnych i radiowych .

  •  Odwiedziny chorych przez szafarzy zostają zawieszone, a kapłan pełni tę posługę wobec

  osób chorych w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

  •  Proszę przyjmować komunię św. na rękę , a znak pokoju przekazywać przez ukłon.
  •  W Czwartek i piątek od godz. 16.00 – 17.00 okazja do spowiedzi świętej i adoracji

  Najświętszego sakramentu. Zapraszamy do trwania na osobistej modlitwie.

  1.  Kancelaria parafialna w środę popołudniu będzie nieczynna do odwołania. Pozostałe

  godziny bez zmian. Proszę przychodzić jednak w sprawach naprawdę pilnych.

  W wypadkach wymagających pomocy i informacji proszę dzwonić na probostwo

  lub posługiwać się drogą elektroniczną na adres e- mail: bujakow@katowicka.pl