Historia Bujakowa

Bujaków to miejscowość o charakterze typowo wiejskim, dawniej należąca do powiatu rybnickiego, obecnie wchodzi w skład miasta Mikołowa w województwie śląskim. Wioska położona jest w malowniczej okolicy, co potwierdza niejeden przewodnik turystyczny. Malowniczości dodaje, położony w samym środku miejscowości, zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja. Murowany kościół zbudowany został około 1500 roku. Zachowało się także zabytkowe probostwo z 1820 roku oraz budynek dawnej szkoły tzw. organistówki z 1840 roku, w którym mieści się obecnie biblioteka, biuro sołtysa i poczta.

W środkowej części wioski zachowała się murowana kapliczka słupowa z czasów wojny 30-letniej z lat 1618-1648. Znajduje się ona w ogrodzie jednej z posesji przy ul. Wojciecha Korfantego i stoi na tzw. Mogile szwedzkiej. Z dawnej zabudowy drewnianej wsi nie zachował się dzisiaj żaden dom, chociaż w połowie naszego stulecia było ich jeszcze kilka. W dawnym Folwarku dworskim w zachodniej stronie Bujakowa stał piętrowy drewniany spichlerz z XVIII wieku, który został przeniesiony do Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

Lata powojenne okazały się dla gospodarstw rolnych w Bujakowie wprost fatalne, ponieważ w nowej rzeczywistości właścicieli zaliczono do bogaczy ziemskich. Postanowiono ich zniszczyć wysokimi podatkami. Upadłe gospodarstwa przejęła w 1953 roku pod zarząd Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom.

W 1961 roku oddano do użytku nową szkołę wraz z salą gimnastyczną tzw. Tysiąćlatkę. Szkołę wybudowano na gruncie, który dla potrzeb gminy zarezerwował przy parcelacji dworu proboszcz ks. Franciszek Górek.

Staraniem obecnego sołtysa, obok cmentarza wybudowano kaplicę pogrzebową z całym zapleczem sanitarnym, wyremontowano centrum i główne ulice Bujakowa.

W 2000 roku wioska Bujaków świętowała 700-lecie udokumentowanej historii i 500-lecie murowanego kościoła św. Mikołaja.