Pieśni do MB Bujakowskiej

Matko Bolesna Bujakowska Pani,
Spójrz na nas dzisiaj kornie tu zebranych,
I twoich dzieci wysłuchaj błagania,
Płaszczem opieki swojej nas osłaniaj.

Gdy kto strapiony zawoła do Ciebie,
Aby przed ciosem wroga się zasłonić,
Najlepsza Matko ratuj nas w potrzebie,
Pozwól pod płaszcz Twój w nieszczęściu się schronić.

Ty, która słuchasz szeptu warg Twych dzieci,
Znasz, czego serce nie zdoła wyjawić,
Chciej nas w modlitwie Synowi polecić,
By nam z miłością raczył błogosławić.

W złocistą szatę przepięknie przybrana
O Bujakowska Matko ukochana
Przed Twym ołtarzem kornie dziś klękamy
Módl się za nami pokornie błagamy.

Pod krzyżem stałaś w drewnianym kościele
I wpraszałaś dla wiernych łask wiele.
Dziś proś za nami Bujakowska Pani
Bośmy Ci całym sercem są oddani.

Pieszo idziemy do Twych świątyń progu
Aby przez Ciebie lepiej służyć Bogu.
Weź nas za ręce i prowadź do Niego
O najwierniejsza służebnica Jego.

O Bujakowska Matko Bolesna
Oczy zamykasz z żalu ledwieś żywa.
Ręce na sercu cierpiącym krzyżujesz
Bo każdą ranę Syna swego czujesz.

Twarz Twoja Matko bólem poorona
Postać Twa cała z Bólu wyczerpana.
Dusze Twą przeszył wielki miecz boleści
Serce najczulsze bólu nie pomieści.

Nasza Bujakowska Pani
My Twoi słudzy poddani
Przed Tobą zawsze klękamy
I pokornie Cię błagamy.

Do Ciebie tu przychodzimy
I wszyscy bardzo prosimy
Miej nas w opiece i broń nas
Przyjdź nam z pomocą w każdy czas.

Ochroń od wszsytkiego złego
Środowiska Nieczystego
Ty jesteś naszą Królową
I w Bujakowie ozdobą.

Jesteś Matuchną tej ziemi
Wonnych kwiatów i zieleni
Za to Ci dzięki składamy
Że taką Patronkę mamy.