Odwiedziny Duszpast.

Kolęda

Ogłoszenie :

Odwiedziny kolędowe, wzorem lat ubiegłych, będą w wersji hybrydowej – mieszanej .  Będzie więc możliwość odwiedzin indywidualnych , a także możliwość wspólnego spotkanie w kościele na Mszy św. Można się zapisywać na kolędę indywidualną w kancelarii lub pocztą  e-mail oraz  wrzucając zgłoszenie do skrzynki przed ołtarzem. Formularze są na stolikach.

harmonogram : wkrótce…..