Odwiedziny Duszpast.

Kolęda

Ogłoszenie :

Serdeczne podziękowanie za złożone ofiary kolędowe na potrzeby parafii.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Attachments