Plan

1. Kościół Parafialny z 1500 roku, ogłoszony Sanktuarium MB Bujakowskiej
2. Kapliczka św. Wojciecha
3. Krzyż Pokutny, pochodzący z XVII w.
4. Probostwo z 1820r.
5. Sadzawka z wysepką
6. Kapliczka MB Różańcowej
7. Liczne kwiaty, krzewy i drzewa
8. Paw, ulubieniec zwiedzających
9. Dom katechetyczny, klasztor Sióstr Służebniczek NMP
10. Domek i ogród ks. emeryta
11. Figura Jezusa Miłosiernego
12. Barć pszczela i mały skansen
13. Ogród ziół
14. Miejsce na ołtarz polowy
15. Lipy okalające kościół – pomniki przyrody
16. Wiekowy kasztan
17. Miejsce na ognisko