Duchowni

Proboszczowie

 • W metrykularzu kościoła parafialnego w Żorach w 1644 roku wspomniany jest bujakowski duchowny, ks. Paweł Kosmeli, który będąc tam udzielał chrztu. To najstarsza wzmianka o katolickim duchownym pełniącym funkcje administratora w Bujakowie.
 • ks. Krzysztof Bernard Mierzwa, w 1671 roku odnotowano jego 3-miesięczny pobyt w Bujakowie
 • ks. kan. Jan Antoni Herbst proboszcz (1635 – 1679)
 • ks. Marcin Piskorz proboszcz (1680 – 1718) Założył pierwsze księgi metrykalne.
 • ks. Antoni Ignacy Foltek proboszcz (1719 – 1735)
 • ks. Jan Spyra administrator (1735 – 1742)
 • ks. Franciszek Szyga administrator (1742)
 • ks. Jan Kneipff proboszcz (1743 – 1744)
 • ks. Jan Nawrath administrator (1744)
 • ks. Antoni Kollman proboszcz (1744 – 1763)
 • ks. Jan Gawliczek [Hawliczek] proboszcz (1763 – 1809)
 • ks. Antoni Czogalla proboszcz (1809 – 1836)
 • ks. Franciszek Udolph proboszcz (1836 – 1839)
 • ks. Andrzej Glabasna administrator (1839 – 1848)
 • ks. Konstanty Slotta proboszcz (1848 – 1858). W 1849 roku założył Bractwo Różańcowe.
 • ks. Ludwik Ryszard Edler proboszcz (1858 – 1890). Pozyskał teren na cmentarz pozakościelny (1865), rozbudował kościół o kaplicę od strony północnej (1875), zakupił organy (1876).
 • ks. Antoni Thiel proboszcz (1890 – 1921)
 • ks. Franciszek Górek proboszcz (1922 – 1942)
 • ks. Paweł Wyciślik administrator (1942 – 1944)
 • ks. Wilhelm Dłucik administrator (1944 – 1945)
 • ks. Franciszek Pawleta proboszcz (1945 – 1959)
 • ks. Franciszek Skutela proboszcz (1959 – 1976)
 • ks. Jerzy Kempa proboszcz (1976 – 2002)
 • ks. Jerzy Walisko proboszcz (2002 – 2018)
 • ks. Andrzej Czarnecki administrator (2018-2019), proboszcz (2020-nadal)

Pochodzący z Bujakowa

Kapłani:

 • Jakub Cyganek 1610 -?
 • o. Mikołaj Promny
 • o. Zachariasz Cybulka
 • ks. Franciszek Osiecki
 • ks. Emanuel Szymoński
 • ks. o. Franciszek Fudala 1876 – 1960
 • ks. Jan Jarczyk 1886 – 1969
 • ks. Emanuel Bonk 1897 – 1947
 • o. Tomasz Fudala 1889 – 1954
 • o. Alardus Fudala 1905 – 1984
 • o. Emil Pomykoł, oblat 1905 – 1987
 • ks. Jan Twardoch, oblat 1909 – 1954, wyśw. 1934, poch. w  Obrze (woj. Wielkopolskie)
 • ks. Mikołaj Twardoch, oblat 1914 – 1997, wyśw. 1941, poch. w  Zawadzkiem (woj. Opolskie)
 • o. Cherubin Albrecht 1909 – 1986
 • o. Pacyfik Gawlik ur. 1944
 • ks. Eugeniusz Twardoch ur. 1959
 • ks. Łukasz Rudnik ur. 1983, wyśw. 2010

Siostry zakonnne:

 •  s. Emma Herdzina
 •  s. Waleria Wieczorek 1898 – 1931
 •  s. Salomea Twardoch 1913 – 1992, poch. w Łodzi
 • s. Salomea Fusek 1913 – ?
 • s. Jadwiga Markewka 1917 – 1994
 • s. Bronisława Kornas ur. 1961