Siostry Służebniczki

Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się wypala a innym przyświeca”

bł. Edmund Bojanowski

Siostry Służebniczki NMP uczestniczą w charyzmacie, jakiego Duch Święty udzielił Założycielowi, bł. Edmundowi Bojanowskiemu – jest to szczególny dar służenia człowiekowi w prostocie ducha i bezinteresowności na wzór Maryi, zawsze gotowej do pomocy, Służebnicy Pańskiej.

Początek działalności Sióstr Służebniczek NMP w Bujakowie sięga 1936 roku. W tym właśnie czasie ks. Proboszcz Franciszek Górka, zwrócił się do ks. biskupa Adamskiego o zgodę na otwarcie nowej placówki a następnie z ta samą prośbą udał się do Domu Prowincjalnego do Panewnik. Siostry miały się zająć pielęgnacją chorych, zakrystią, praniem bielizny kościelnej oraz prowadzeniem przedszkola. Siostry przybyły do Bujakowa 23.04. 1936 r i zamieszkały w pobliżu kościoła w domu Pani Bortel. Po wybuchu I wojny światowej w 1939 roku, zabrano do obozu koncentracyjnego ks. Proboszcza Franciszka Górkę, który wkrótce tam zmarł. Klasztor został skonfiskowany i zajęty przez siedzibę Niemieckiej- hitlerowskiej Organizacji (NSV) a Siostry musiały opuścić Bujaków. Jedynie na Probostwie została s. Zosima, która dalej dbała o kościół i zakrystię. W roku 1945 po przejściu wojsk radzieckich klasztor był znów wolny i Siostry mogły wrócić na placówkę, podejmując te same obowiązki, co wcześniej.

Kiedy proboszczem był Ks. Jerzy Kempa widział, w jakich trudnych warunkach mieszkają siostry, dlatego podjął się budowy nowego domu katechetycznego. Poświęcenia domu parafialnego dokonał ks. Biskup Janusz Ziemniak dnia 5.10. 1986 r i w nim znalazło się również nowe mieszkanie dla Sióstr. Patronem domu jest św. Józef natomiast kaplica jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obecnie wspólnota liczy 4 siostry:

– SM. Ambrozja Czepczor – przełożona i zakrystianka

– SM. Dolores Baic – kucharka

– SM. Benigna Tkocz – organistka

– SM. Nikola Grzegorzek – katechetka  

Siostry modlitwą wspierają wszystkie sprawy Kościoła, a swoją działalnością apostolską obejmują następujące dziedziny:
* Troska o bieliznę kościelną
* Troska o wystrój Kościoła
* Katecheza w Szkole Podstawowej, przedszkolu
* Katecheza przy parafii –przygotowanie do wczesnej komunii
* Prowadzenie grup: Dzieci Maryi,
* posługa organisty
* Prowadzenie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

KONTAKT :

Ul. ks. Górka 58 a

43-196 Mikołów

tel.32/2355006

Informacje o zgromadzeniu : www.sluzebniczki.pl