MB Bujakowska

Historia figury

Drewniana Figura Matki Boskiej Bujakowskiej pochodzi z ok. 1480 r. Przedstawia ona Madonnę z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Możliwe, że znajdowała się wcześniej w bujakowskim kościele. Nie wiadomo kiedy znalazła się w zabytkowej kapliczce na tzw. „mogile szwedzkiej”. Kiedy w latach 80. XX wieku odnalazł ją ówczesny proboszcz Jerzy Kempa wymagała renowacji. Konserwację przeprowadził Henryk Bartosz. 8 grudnia 1982 r. figurę uroczyście wniesiono do kościoła. Została umieszczona w prezbiterium i ogłoszona Matką Boską Bujakowską. Natomiast w kapliczce na „szwedzkiej mogile” pojawił się jej obraz namalowany na desce.9 września 2000 r. miała miejsce uroczysta koronacja figury MB Bujakowskiej, celebrowana przez ks. abpa Damiana Zimonia. Wypowiedział on wtedy pamiętne słowa: „Na uprzemysłowionym Śląsku Matka Boża w Bujakowie będzie Patronką Środowiska Naturalnego”. Wkrótce też nasz kościół został ogłoszony Sanktuarium Maryjnym.