Franciszkański Zakon Świeckich

Pan mi objawił, byśmy się witali tym pozdrowieniem: Niech Pan obdarzy cię pokojem!

Źródło: Testament św. Franciszka 23

Franciszkański Zakon Świeckitercjarski – działa w parafii od 18 grudnia 1927 r. Był wtedy erygowany kanonicznie. Na parafii jest jednak księga zawierająca spis członków III Zakonu datowana na 20.05. 1922 r. Przełożeni z dawnego okresu niestety nie są znani. Przed wybuchem II Wojny Światowej wizytację kanoniczną w parafii i wspólnoty przeprowadził dnia 25.05.1939 r ks. bp.Juliusz Bieniek /wikipedia.org/wiki/Juliusz_Bieniek/. Reerygowanie wspólnoty miało miejsce 25.10.2007 roku na mocy dekretu o.Ezdrasza Biesoka OFM/- Minister Prowincjonalny Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce/. Ważnym wydarzeniem była perygrynacja relikwi i obrazu bł. Anieli Salawy w maju 2015 roku. Warto zapamiętać, że była beatyfikowana przez św. Jana Pawła II 1991 r w Krakowie. Jest także patronką ruchu FZŚ. (wikipedia.org/wiki/Aniela_Salawa). Ostatnia wizytacja wspólnoty była przeprowadzona 24.10.2018 r przez o. Maksymiliana Brylowskiego oraz siostrę Leokadię Puto. Spotkania wspólnoty są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po pierwszej Mszy św. Poprzez modlitwę oddajemy Panu Bogu naszą codzienność .

Przełożeni wspólnoty :

  • Regina Kornas – należała do FZŚ od 1968 r ; Wybrana była na przełożoną 12.12.1971 r ; zm. 16.02.2011 r
  • Anna Wieczorek – 12.12.1971 r została Honorową Przełożoną. Należała do wspolnoty 50 lat.
  • Stefan Krzemień – 1992 – 1996 r
  • Urszula Janosz – 1997 – do lutego 2003 r
  • Stefan Krzemień – od 1.03 2003 r -5.04. 2017 r
  • Irena Krzemień – 6.04. 2017 r do dzisiaj

Zobacz: www.fzskatowice.pl/