Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

        Wspólnota – Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w naszej parafii św. Mikołaja w Mikołowie – Bujakowie powstała w marcu 1999 roku z inicjatywy S.M. Hugoliny Bielesz. Był to rok beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego. Na samym początku skupiała osoby z Bujakowa, Bełku i Ornontowic. Opiekunem duchowym naszej Rodziny był ksiądz Marek Drogosz aż do jego tragicznej śmierci. Po śmierci ks. Marka funkcję przejął nasz proboszcz ks. Jerzy Walisko, a obecnie jest ks. Andrzej Czarnecki.

    13 czerwca 2002 r nasza wspólnota złożyła ślubowanie, a każdy osobiście złożył Akt Oddania się Matce Bożej.  Od tego roku powstała wspólnota lokalna. Naszymi asystentkami były: s.M. Hugolina Bielesz, s.M. Rut Głogowska, s.M. Rozaria Brzęczek, s.M. Dolores Baic,  s.M. Ambrozja Czepczor.

    Pierwszą przewodniczącą była wybrana Jadwiga Ochojska, a obecnie posługę tę pełni Jolanta Goj.

     Nasza działalność skupia się na modlitwie, ofiarowanych mszach świętych w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, powołań i misji. W miarę możliwości prowadzimy pomoc charytatywną ( obiady dla dzieci i dofinansowanie do wycieczek uczniów, paczki na święta, wspomaganie rehabilitacji itp). Wraz z dziećmi organizowaliśmy różaniec misyjny, spotkania dla trudnej młodzieży wraz z Stowarzyszeniem „Uśmiech”, imprezy mikołajkowe dla uboższych dzieci. Co roku w sierpniu organizujemy poczęstunek dla pielgrzymów       zmierzających do Częstochowy – pielgrzymki z Cieszyna i Zaolzia oraz Czechowic – Dziedzic. Sami, też staramy się pielgrzymować do Częstochowy i miejsc związanych z osobą Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. E. Bojanowskiego

Boże źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski ……………………………………

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…