Ogłoszenia Parafialne.

XIV Niedziela Zwykła

WPROWADZENIE DO LITURGII

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. Obciążeni grzechami stańmy pokornie przed Bogiem, prośmy o przebaczenie, abyśmy mieli udział w zwycięstwie Chrystusa i znaleźli ukojenie dla naszych dusz.
______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Nadal obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa czyli zachowania w miarę możliwości bezpiecznego dystansu i zasłaniania ust  w kościele.  W czasie zagrożenia epidemicznego obowiązuje przyjmowanie komunii św. na rękę, a celebrującym zaleca się właśnie tę formę udzielania. W trosce o zdrowie swoje i  innych stosujmy się do zaleceń dotyczących naszego bezpieczeństwa.   

2. Dyspensa od Mszy św. niedzielnej i świątecznej jest utrzymuje się dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem .

3. W poniedziałek święto patronalne Apostolstwa Chorych. Msza święta w intencji chorych parafian, będzie o godz. 7.00. 

4. Dzieci  zapraszamy na Mszę św. „wakacyjną” w środę o godz. 8.00. Po Eucharystii spotkanie w ogrodzie.

6.W tygodniu od poniedziałku do piątku nie ma Mszy świętej wieczornej. Jest wakacyjny porządek odprawiania eucharystii. 

7. W piątek cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.00 – 18.00. W czasie adoracji okazja do spowiedzi świętej.

8. Kancelaria parafialna  czynna w tym tygodniu  tylko  w godzinach rannych do g.10.00 .

9.  Serdeczne podziękowania za złożone ofiary na nasz kościół. Witraże z prezbiterium  zostały już wymontowane i przewiezione do renowacji. Dziękujemy również za wpłaty na konto parafialne.

10. Organizatorzy pieszej pielgrzymki  z Czechowic – Dziedzic na Jasną Górę  informują, że w  związku z sytuacją epidemiczną została ona w tym roku odwołana. Nie odbędzie się  również pielgrzymka z Zaolzia .

11. Ofiary na bieżące potrzeby parafii można wpłacać na konto parafialne :

10 8454 1040 2002 0065 2313 0001 . Bóg zapłać za złożone już ofiary i troskę.

XV Niedziela Zwykła

1.Dzisiejsza  kolekta  jako tzw. specjalna przeznaczona jest na renowacje witraży oraz okien wieży kościoła.  Bóg zapłać za złożone ofiary.

2.Przypominamy, że   w czasie zagrożenia epidemicznego zaleca się  nadal  przyjmowanie komunii św. na rękę, a od celebrujących wymaga się  właśnie tej formy udzielania. Obowiązują ponadto  przepisy sanitarne dotyczące bezpieczeństwa.  W trosce o zdrowie swoje i  innych stosujmy się  zarządzeń.   

3. Dzieci  zapraszamy na Mszę św. „wakacyjną” w środę o godz. 8.00. Po Eucharystii spotkanie w ogrodzie .

4. W tym tygodniu przypada III  piątek miesiąca. Pragniemy oddać cześć Bożemu Miłosierdziu.  Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.00 – 18.00 i okazja do spowiedzi.  

5. Kancelaria parafialna  czynna w tym tygodniu  tylko  w godzinach rannych do g.10.00 .

6. W tygodniu msza święta wieczorna będzie  tylko w sobotę. Jest wakacyjny porządek nabożeństw.

7. Serdeczne podziękowania za złożone ofiary na nasz kościół, również wpłacane na konto parafialne.

8. W tym tygodniu będą odwiedziny chorych. W piątek –  osiedle „Działki”, ul. Korfantego oraz ul. ks. Górka , a w sobotę ul. Marzankowice, ul. ks. Spyry. Mieszkańcy innych ulic mogą zapisywać się na dowolny termin. Początek odwiedzin o 8.30.  

Interesujące ...

1. Akcja Caritas– www.dobrodaj.pl maseczka dla seniora

Wprowadzenie

Attachments