Konstanty Wolny

Konstanty Wolny – jeden z najbardziej znanych Bujakowian – urodził się 5 kwietnia1877 r., zmarł 9 września 1940 r. we Lwowie. Był aktywnym działaczem narodowym, społecznym i politycznym na Śląsku. Od 1907 r. był pierwszym polskim adwokatem w Gliwicach, obrońcą Polaków w procesach politycznych przed sądami niemieckimi. Od 1918 r. działacz Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu dla Górnego Śląska. W 1919 r. został komisarzem ds. I powstania śląskiego, następnie kierownikiem Generalnego Sekretariatu Plebiscytowego. W latach 1922-34 był posłem i marszałkiem Sejmu Śląskiego, jest współautorem ustawy o autonomii województwa śląskiego. Był mecenasem organizacji i towarzystw kulturalnych, społecznych i sportowych; w znacznym stopniu przyczynił się do powstania Biblioteki Sejmu Śląskiego (przekształcona w Bibliotekę Śląską w Katowicach). Jest autorem prac o autonomii Górnego Śląska oraz z zakresu polskiego prawa o notariacie.

W uznaniu jego zasług Kapituła Mężów Stanu ufundowała mu pomnik znajdujący przy bujakowskim cmentarzu parafialnym.

MW 2.10